Killjoys - Season 5, Episode 7 - Cherchez La Bitch

How would you rate this episode?

Killjoys