Killjoys - Season 4, Episode 8 - It Takes A Pillage

How would you rate this episode?

Killjoys